Cone stavitelství

O nás

Ilustrace

Společnost CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. byla založena v roce 1996 jako akciová společnost se základním kapitálem jeden milion korun. Společnost se transformovala z divize telekomunikací CONE spol. s r.o., se vznikem v roce 1991. Hlavní aktivita společnosti byla zaměřena na výrobní činnost, a to především v oblasti telekomunikací a ve stavebnictví. Nosný výrobní program společnosti se promítl i do nového názvu CONE-TELEKOMUNIKACE, a.s. V roce 1999 navýšila společnost svůj základní kapitál o tři miliony korun, a celková výše základního kapitálu tím dosáhla čtyř milionů korun.

V oblasti telekomunikací došlo v období let 1998 - 1999 ke značnému snížení investic ze strany hlavního investora, a proto musela společnost přenést svůj výrobní program jiným směrem. Zaměřila se na výstavbu dálkových optických tras, a dalšímu rozvoji projekčního oddělení, které kromě projekční činnosti začalo zpracovávat i dokumentaci skutečného stavu telekomunikačního vedení.

V roce 2000 prošla společnost významnými změnami z hlediska vlastnických práv k akciím společnosti. Od založení společnosti v roce 1996 byla hlavním vlastníkem akcií společnost CONE spol. s r.o.. Na konci roku 2000 společnost CONE spol. s r.o. v likvidaci prodala všechny své akcie novým vlastníkům.

V roce 2002 se výrobní činnost zaměřuje především plně na stavebnictví. Vzhledem ke skutečnosti, že stavební výroba se postupně stala nosnou činností, došlo 7. 11. 2002 ke změně názvu společnosti, kdy se vymazává obchodní firma CONE-TELEKOMUNIKACE, a.s., a zapisuje se obchodní firma CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

Od roku 2007 nabízí společnost služby v oblasti BOZP, a to jak činnost Odborně způsobilé osoby k plnění úkolů v prevenci rizik, tak od roku 2008 i činnost Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb.

AKTUALITY =ZELENÁ ÚSPORÁM= /18.10.2017/ Po splnění VŠECH požadovaných kritérií a podmínek byla naše společnost 22.4.2009 zařazena do seznamu odborných dodavatelů Programu ZELENÁ ÚSPORÁM!!! Informace, údaje a formuláře na www.zelenauspor… Více Spuštění nových WWW /15.07.2008/ Dne 15. července 2008 jsme ve spolupráci s firmou Skvělý.CZ s.r.o. spustili novou internetovou prezentaci, která odpovídá potřebám světového internetu a našich zákazníků. Společně s novou internetov… Více